Nama Bayi yang Buruk

Memilih nama yang baik untuk putra putri kita merupakan sesuatu yang penting. 

Hal itu, karena setiap nama yang melekat pada seorang anak akan menjadi doa baginya. Jika namanya baik, maka itu akan menjadi doa kebaikan baginya, dan sebaliknya.

Bila bingung mencari nama yang bagus untuk putra putri Anda, silahkan baca artikel kami yang sebelumnya:

» Nama Bayi Laki Laki Islami
» Nama Bayi Perempuan Islami

Namun, hendaknya Anda juga membaca nama-nama buruk di bawah ini agar Anda terhindar darinya (tidak memilihnya).

NAMA-NAMA YANG TAK ELOK

Memilih nama untuk anak tidak boleh sembarangan. Nama yang dipilih haruslah nama yang bagus dari segi lafadz maupun artinya.

Pada tulisan ini, kami telah mengumpulkan sejumlah nama yang artinya tidak bagus yang tidak selayaknya dipilih oleh seorang muslim untuk anaknya.

Nama yang tak elok dalam artikel ini dibagi menjadi dua:

1. Nama yang artinya tidak baik

Sebaiknya ini dihindari dan pilihlah nama yang artinya jauh lebih baik

2. Nama yang dilarang dalam islam

Daftar nama ini harus dihindari oleh orang islam. Jika terlanjur menggunakannya, maka harus segera diganti dengan nama yang baik.

Nama Nama Yang Artinya Tidak Baik

ABIQAH – Hamba yang lari dari tuannya
AFINAH – Yang lemah otak
ASIFAH – Yang menyesal, yang berasa dukacita
ASYIRAH – Yang tidak bersyukur atas ni’mat, yang menyalahgunakan ni’mat
AMAH – Hamba perempuan
BAGHIAH – Yang zalim
BALIDAH – Yang bodoh
BAKIAH – Yang menangis
BAQARAH – Lembu betina
BATILAH – Yang palsu, tidak benar
DAHRIYAH – Yang mempercayai ujudnya alam ini tanpa pencipta yakni ia terjadi
secara semulajadi
DARAKAH – Kedudukan yang paling rendah
DANIYAH – Yang lemah dan hina
DIMNAH – Hasad dengki yang berbuku di hati
DAMI’AH – Yang mengalir air matanya
FASIDAH – Yang rosak, yang jahat
FASIQAH – Yang jahat, yang melanggar hukum agama
FAJIRAH – Yang jahat, yang melakukan ma’siat, yang berzina
FATINAH – Yang membuat fitnah
FAJI’AH – Kecelakaan, musibat
GHAFILAH – Yang lalai, yang leka
GHAILAH – Kecelakaan, kejahatan
GHASIBAH – Perampas, perompak
GHAMITAH – Yang tidak mensyukuri ni’mat
GHAWIAH – Yang sesat, yang ikut hawa nafsu
HABITAH – Yang rosak amalannya, sia-sia
HAQIDAH – Yang dengki
HASIDAH – Yang hasad
HAZINAH – Yang sedih
HUZN – Kesedihan
KHABITHAH – Yang jahat, yang keji
KHALI’AH – Yang tidak segan silu, yang mengikut hawa nafsu
KHATI’AH – Yang bersalah, yang berdosa
KHASIRAH – Yang rugi
KHAMRAH – Arak
JARIAH – Hamba perempuan
JAFIAH – Yang tidak suka berkawan
JAHIDAH – Yang mendustakan, yang kafir, yang engkar
JASUSAH – Pengintip rahsia
JAMRAH – Bara api
KAIBAH – Yang sedih
KAFIRAH – Yang kafir, yang engkar
KAMIDAH – Yang hiba, yang sangat berduka
KASIDAH – Yang tidak laris
KAZIBAH – Pendusta
LAHAB – Api
LAGHIAH – Sia-sia, tidak berfaedah
LA’IMAH – Yang jahat
LAINAH – Yang dikutuk
LAHIFAH – Yang sedih, menyesal dan dizalimi
MARIDAH – Yang menderhaka
MAJINAH – Yang bergurau senda tanpa perasaan malu
MAJUSIAH – Agama menyembah api atau matahari
MUNAFIQAH – Yang munafiq
MUSIBAH – Celaka, bencana, kemalangan
NARIAH – Api
NASYIZAH – Yang menderhaka dan melawan suami
NAJISAH – Yang najis dan kotor
NABIZAH – Yang dicampak atau dibuang
NADIMAH – Yang menyesal
QABIHAH – Yang buruk, hodoh
QANITAH – Yang berputus asa
QATILAH – Pembunuh
QASITAH – Yang melampau batas dan menyeleweng dari kebenaran
QAZURAH – Kejahatan, perzinaan
RAJIMAH – Yang direjam, yang dilaknat
RAZI’AH – Kecelakaan, musibat
RAZILAH – Yang keji dan hina
RABAH – Arak
RADI’AH – Yang buruk, yang tidak baik
SAKITAH – Yang jatuh, yang hina, yang jahat
SAFILAH – Yang rendah dan hina
SAHIAH – Yang lupa
SAKIRAH – Pemabuk
SAFIHAH – Yang hodoh
SYARIDAH – Yang diusir, yang merempat
SYAQIYAH – Yang menderita sengsara
SYARRULBARIYAH – Sejahat-jahat makhluk
SYANI’AH – Yang buruk
SYARISAH – Yang buruk akhlak
SYATIMAH – Maki hamun
TALIFAH – Yang rosak, yang binasa
TARIBAH – Yang miskin
TARIKAH – Perempuan yang ditinggalkan dirumah bapanya dan masih belum berkahwin;
andartu
TALIHAH – Yang bukan salih (baik)
YAISAH – Yang berputus asa
YABISAH – Yang kering, yang sedikit kebaikannya
WAQIHAH – Yang kurang sopan dan malu
WASIKHAH – Yang kotor
WASYIAH – Yang mengumpat, yang mengadu dombakan orang
WAHINAH – Yang lemah
WAHIAH – Yang lemah, yang jatuh, yang buruk
WAILAH – Bencana, keburukan
WAQI’AH – Pertempuran dalam perang, umpatan
WASYIMAH – Permusuhan, kejahatan
ZALILAH – Yang hina
ZALIMAH – Yang zalim ( penganiaya)
ZANIAH – Penzina
ZABILAH – Yang layu
ZAHIQAH – Yang batil, yang binasa, yang ditewaskan

Nama Yang Dilarang Dalam Islam

Abkam = Tidak celik, buta
Abiqah = Hamba yang lari dari tuannya
Afinah = Yang bodoh
Asyar = Paling jahat
Asyirah = Yang tidak bersyukur atas nikmat
Amah = Hamba suruhan perempuan
Baghiah = Yang zalim, jahat
Bahimah = Binatang
Balidah = Yang bodoh, bebal
Bakiah = Yang menangis, merengek
Baqarah = Lembu Betina
Batilah = Yang batil, tidak benar
Dabbah = Binatang
Dahriyah = Yang mempercayai alam wujud dengan sendirinya
Dahisyah = Goncang, stress
Darakah = Kedudukan yang rendah
Daniyah = Yang lemah dan hina
Dami’ah = Yang mengalir air matanya
Fasidah = Yang rosak, yang binasa
Fasiqah = Yang jahat, si fasik
Fasyilah = Gagal, kalah
Fajirah = Yang jahat, yang berdosa
Faji’ah = Kecelakaan
Ghafilah = Yang lalai, yang leka
Ghailah = Kecelakaan, bencana
Ghaibah = Hilang
Ghasibah = Perampas, perompak
Ghamitah = Yang tidak mensyukuri nikmat
Ghawiah = Yang sesat, yang mengikut hawa nafsu
Haqidah = Yang dengki
Hasidah = Yang hasad
Hazinah = Yang sedih
Huzn = Kesedihan
Khabithah = Yang jahat, yang keji
Khali’ah = Yang tidak segan silu, mengikut hawa nafsu
Khati’ah = Yang bersalah, yang berdosa
Khasirah = Yang rugi
Khamrah = Arak
Jariah = Hamba suruhan perempuan
Jafiah = Yang tidak suka berkawan
Kaibah = Yang sedih
Kafirah = Yang kafir, yang ingkar
Kamidah = Yang hiba, yang sangat berduka
Kazibah = Pendusta, pembohong
Lahab = Bara api
Laghiah = sia-sia, tidak berfaedah
La’imah = Yang tercela
Lainah = Yang terkutuk
Lahifah = Yang sedih, menyesal dan dizalimi
Maridah = Yang menderhaka
Majinah = Yang bergurau senda tanpa perasaan malu
Majusiah = Agama menyembah api atau matahari
munafikah = Yang munafik
Musibah = Celaka, bencana, kemalangan
Nariah = Api
Nasyizah = Yang menderhaka dan melawan suami
Najisah = Yang najis dan kotor
Qabihah = Yang buruk, hodoh
Qatilah = Pembunuh
Qasitah = Yang melampaui batasan dan menyeleweng dari kebenaran
Qazurah = Kejahatan, perzinaan
Rajimah = Yang direjam, yang dilaknat
Razi’ah = Kecelakaan, musibah
Razilah = Yang keji dan hina
Sakitah = Yang jatuh, yang hina, yang jahat
Safilah = Yang rendah dan hina
Sahiah = Yang pelupa
Sakirah = Pemabuk
Syafihah = Yang bodoh
Syaridah = Yang diusir
Syaqiyah = Yang menderita
Syarrul Bariyyah = Sejahat-jahat manusia
Syani’ah = Yang buruk
Syarisah = Yang buruk akhlak
Syatimah = Maki hamun
Syariqah = Pencuri
Talifah = Yang rosak, yang binasa
Tarbiyah = Yang papa kedana
Tarikah = Anak dara tua
Tafihah = Karut
Talihah = Yang tidak baik
Yaisah = Yang berputus asa
Yabisah = Yang kering, yang sedikit kebaikannya
Wahinah = Penakut
Waqihah = Yang kurang sopan dan malu
Wasikhah = Yang kotor
Wasyiah = Yang mengumpat, yang mengadu dombakan orang
Wahimah = Yang lemah
Wahiah = Yang lemah, yang jatuh, yang buruk
Wajilah = Penakut
Wailah = Bencana, keburukan
Waqi’ah = Pertempuran dalam peperangan, umpatan
Zalijah = Kebinasaan
Zalilah = Yang hina
Zalimah = Yang zalim
Zaniyah = Penzina, pelacur
Zufafah = Racun pembunuh

Tulis Komentar Anda